Με τι σχετίζεται η δημιουργική σκέψη;

Στα παιδιά η δημιουργικότητα είναι παγκόσμια, στους ενήλικες σχεδόν ανύπαρκτη (Anderson, Αμερικανός ψυχολόγος)

Έρευνες για τη φύση και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης στα παιδιά αποδεικνύουν ότι κάποια παιδιά με υψηλό δείκτη νοημοσύνης δεν είναι συγχρόνως και δημιουργικά. Στις ίδιες έρευνες έχει επίσης διαπιστωθεί ότι ορισμένα δημιουργικά παιδιά δεν έχουν ούτε υψηλό δείκτη νοημοσύνης ούτε την ικανότητα να αναλύουν και να συνθέτουν έννοιες με λογικό τρόπο ώστε να βρίσκουν μία μόνο λύση, κάτι που αποτελεί βασική γνωστική διεργασία των σχολικών μαθημάτων. Αυτά λοιπόν τα δημιουργικά παιδιά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στο σύγχρονο σχολείο, διότι ενώ παρουσιάζουν πολλές δυνατότητες για πρωτοτυπία και εφευρετικότητα και θα μπορούσαν να γίνουν ιδιαίτερα χαρισματικά και παραγωγικά άτομα στην ενήλικη ζωή τους, βρίσκονται στο περιθώριο της σχολικής ζωής λόγω της αναμενόμενης χαμηλής σχολικής επίδοσής τους. Επιπλέον, οι έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει απότομη κάμψη της δημιουργικής σκέψης στην ηλικία περίπου των 9 ετών. Η κάμψη αυτή πρέπει να αποδοθεί κυρίως στη διαδικασία της συμμόρφωσης των παιδιών προς συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς και σκέψης που τους επιβάλλονται από το παραδοσιακό σχολείο, τρόποι που είναι μονοσήμαντοι, απλοϊκοί και βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην κοινή λογική.

Όσον αφορά τους μαθητές, είναι γεγονός οτι υπάρχουν κι αρκετοί που δυσκολεύονται να εκφράσουν τη δημιουργική τους διάθεση. Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι. Καταρχήν, αυτό συμβαίνει καθώς συχνά οι μαθητές αγχώνονται υπερβολικά μήπως αποτύχουν κι έτσι καταλήγουν να επιδιώκουν μόνο το ασφαλές. Επίσης, ο φόβος τους μήπως γελοιοποιηθούν τους οδηγεί να προσκολλούνται στο κοινώς παραδεκτό και να εμπιστεύονται απόλυτα μόνο τη λογική και τη μία και μοναδική λύση. Ακόμη, πολλοί μαθητές έχουν έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους οτι μπορούν να βρουν κι άλλες εναλλακτικές λύσεις. Επιπλέον, οι μαθητές επιδιώκοντας το τέλειο, αποφεύγουν συνειδητά τις καινοτομίες και παραδέχονται τυφλά το αλάθητο της αυθεντίας. Τέλος, είναι γεγονός ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί επισημαίνουν οτι οι μαθητές τους δείχνουν αδιαφορία κι αρνητική στάση για την αντιμετώπιση των καταστάσεων γύρω τους.

φόβος

Για να ζήσετε μια δημιουργική ζωή, απλά απαλλαγείτε από τον φόβο της αποτυχίας….