Ο δημιουργικός γονιός

• Δε θεωρεί ότι η ενασχόληση με τη δημιουργική σκέψη είναι χαμένος χρόνος, γιατί δεν εξετάζεται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

• Αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που οδηγεί το παιδί στο να καλλιεργεί τη δημιουργική του σκέψη.

• Τροφοδοτεί συνεχώς το παιδί με ερεθίσματα που θα το ενεργοποιήσουν να σκεφτεί και να πράξει δημιουργικά.

• Προτείνει στο παιδί δημιουργικές δραστηριότητες στις οποίες πολλές φορές συμμετέχει κι ο ίδιος.

• « Χρησιμοποιεί » την τηλεόραση προκειμένου να λάβει το παιδί νέα ερεθίσματα που θα το προβληματίσουν και θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω συζήτηση.

• Eνθαρρύνει τo παιδί μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής και ασφάλειας, μαθαίνοντάς του να αντλεί όσα μπορεί περισσότερα από τη μεταξύ τους σχέση του  και από το περιβάλλον γύρω του.

• Κάνει το παιδί να νιώθει ασφαλές και να εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, να εξερευνεί με ενθουσιασμό και συνεργατικότητα, το ενθαρρύνει να δοκιμάζει, να ρισκάρει, να τολμά χωρίς να το κρίνει ποτέ αρνητικά όταν « αποτυγχάνει ».

Να είστε θετικοί, υπομονετικοί και επίμονοι

Να είστε θετικοί, υπομονετικοί και επίμονοι