Ο δημιουργικός μαθητής

Οι μαθητές με αναπτυγμένο το δημιουργικό τρόπο σκέψης χαρακτηρίζονται από τα εξής :

1) δείχνουν έντονη περιέργεια για όσα συμβαίνουν γύρω τους,

2) έχουν πολλές και ποικίλες ερωτήσεις και απορίες,

3) είναι ιδιαίτερα παρατηρητικοί και αντιλαμβάνονται περισσότερο τις λεπτομέρειες, τη δομή, την πορεία και τις συνέπειες των φαινομένων,

4) είναι αισιόδοξοι και πιστεύουν πως μπορούν να φέρουν σε πέρας οτιδήποτε προσπαθήσουν να δημιουργήσουν,

5) παράγουν έργα που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, εκφραστικότητα, δυναμικότητα,

6) βρίσκουν νέες ιδέες και λύσεις ακόμη και για κοινά προβλήματα,

7) επινοούν και κατασκευάζουν νέα μηχανικά μέσα,

8) προσαρμόζονται εύκολα στις νέες καταστάσεις,

9) αντιστέκονται στην κοινή λογική : επωάζουν το πρόβλημα και αναλύουν το κοινώς παραδεκτό το οποίο συχνά  αμφισβητούν,

10) δείχνουν ενδιαφέρον για τις εικαστικές τέχνες,

11) εκφράζουν τις λύσεις τους με ποικίλους τρόπους, όπως : ζωγραφική απεικόνιση, πεζό λόγο, δραματοποίηση, τεχνικά μέσα,

12) έχουν σπάνια δύναμη να «βλέπουν» νοερά νέες δομές και διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων,

13) μεταβιβάζουν εύκολα μια μάθηση και την εφαρμόζουν σε άλλες εντελώς διαφορετικές καταστάσεις,

14) απεχθάνονται τις ρουτίνες (καλλιγραφία, αντιγραφή) και

15) διαθέτουν χιούμορ.

δημιουργικός μαθητής